Hastane Bilgi Yönetim Sistemi - Dahili No: (1746 - 1747)


Kurulum

Gerekli Yazılım

Eğitim Videoları

Eğitim Dökümanları

EK-2A LİSTESİ

EK-2B LİSTESİ

EK-2C LİSTESİ

    ** Enlil - Hastane Sistemi     ** JRE (Java Runtime Environment)       * Anamnez
    ** Enlil Pacs       * JAI (Java İmage)       * Depo İlaç Malzeme İstemi
    ** Enlil - Hasta Portalı     ** Enlil JMF
      * Enlil - Çağrı Ekranları       * JAI IMAGEIO (Java Imageio)       * Depo Sarf Çıkışı
    ** Enlil - Web
    ** Pacs - Web
      * E - Reçete
      * Epikriz
      * Hasta İlaç Malzeme Çıkışı
      * Hasta İlaç Malzeme Sorgulama
      * İstem Formları (Lab., Rönt., Patoloji, Nükleer Tıp, Konsültasyon vb.)
      * Order Girişi
      *** V34 Eğitim Videosu
      * Doktor Eğitim Dökümanları
      * Hasta Kabul Eğitim Dökümanları
      * Hemşire Eğitim Dökümanları
      * Sekreter Eğitim Dökümanları
      *** V34 Eğitim Dökümanları Doktor Ekranları
      *** V34 Eğitim Dökümanları Ameliyat Ekranları